Kontakt
Strona główna
Zakład Poprawczy
im. Józefa Wieczorkowskiego w Studzieńcu.

Historia naszego zakładu | tutaj

Aktualności

Data dodania:31.12.2019

Wycieczka w ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczych

 

 

    Wykorzystując okres zajęć opiekuńczo-wychowawczych udaliśmy się do Puszczy Mariańskiej oraz Korabiewic, gdzie przed świętami Bożego Narodzenia uprzątnęliśmy miejsca pamięci narodowej związane z okresem powstania styczniowego z 1863 roku. Tereny dzisiejszej gminy Puszcza Mariańska w okresie wspomnianego powstania narodowowyzwoleńczego były miejscem bohaterskich czynów naszych rodaków, którzy wielokrotnie ponosili największą ofiarę dla swej Ojczyzny o czym świadczy choćby napis na kaplicy w Korabiewicach.

 

 

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10