Kontakt
Strona główna
Zakład Poprawczy
im. Józefa Wieczorkowskiego w Studzieńcu.

Historia naszego zakładu | tutaj

Działalność duszpasterska

  

 
Zakład Poprawczy w Studzieńcu jest jedynym zakładem w Polsce oraz jednym z nielicznych w Europie posiadających własny Kościół. Niewielka, murowana kaplica p.w. Św. S. Kostki znajduje się nieopodal szkoły w otoczeniu pięknych, starych drzew. Kaplica została wybudowana w 1878 roku, już po trzech latach działalności placówki, z myślą o przeznaczeniu jej do nauki religii i moralności przez kapelana zakładowego. Jej fundatorem jest rodzina Górskich z Woli Pękoszewskiej znana ze swych katolickich przekonań. To oni pokryli wszystkie koszty związane z budową kaplicy, którą projektował i sprawował nadzór techniczny budowniczy Zygmunt Kiślański. Stylową budowlę zdobi nad wejściem piękna płaskorzeźba, przedstawiająca Dobrego Pasterza ze zbłąkaną owcą, wykuta w ciosanym kamieniu przez Motylańskiego. Poświęcenie kaplicy dokonał w roku 1878 w dzień św. St. Kostki administrator archidiecezji warszawskiej ks. Sotkiewicz w asyście licznego duchowieństwa.
Nakaz „Módl się i pracuj” miał być w Studzieńcu w pełni realizowany. Przyjęta koncepcja wychowawcza dla osady oparta wyraźnie na pierwiastkach religijno – moralnych, wspierana była przez Zarząd Towarzystwa, co znalazło swój wyraz w roku otwarcia osady przez ufundowanie dla Studzieńca potężnego krzyża dębowego u wjazdu na teren zakładu z charakterystycznym wymownym napisem „Bóg przebaczy, Bóg pomoże”.
Od chwili rozpoczęcia swej działalności tj. od 1876 r. na wysokim poziomie utrzymywał się Studzieniec do końca XIX wieku, nie tylko dzięki dobremu kierownictwu osady, ale i ówczesnemu kapelanowi zakładowemu ks. Marcelemu Ciemniewskiemu. Pracował on w Studzieńcu długie lata, z dużym zaangażowaniem i przy często powtarzających się zmianach na stanowisku dyrektora był czynnikiem podtrzymującym niezmiernie ważną z punktu widzenia pedagogicznego, ciągłość pracy do której wnosił swoje bogate doświadczenie, takt i umiejętność współdziałania.
 
 
 
 
     
 
 
Działalność duszpasterska w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu przeżywała lata świetności i upadku. Obecnie jednak stanowi ważną część procesu resocjalizacji w placówce.
Wychowankowie angażują się do udziału w obrzędach kościelnych w strojach liturgicznych pełniąc służbę jako ministranci w niedzielnych i świątecznych mszach. Dbają także o utrzymanie estetyki kościoła poprzez przygotowywanie m.in. szopki bożonarodzeniowej. W placówce cyklicznie odbywa się przyjęcie sakramentu bierzmowania przez wychowanków. Są oni przygotowywani do tego wydarzenia przez kapelana zakładowego.
Obchody Świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt Wielkanocnych odbywają się w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu z zachowaniem pełnych obrządków tak, jak we wszystkich innych kościołach. Wychowankowie uczestniczą w pasterce mającej miejsce w Wigilię, a także we wszystkich dniach Triduum Paschalnego przed Świętami Wielkiej Nocy. Również dni takie jak 1 listopada czy Dzień Papieski nie pozostają obojętne dla podopiecznych. Dzień Wszystkich Świętych poprzedzony jest akcją porządkowania pobliskiego starego cmentarza z czasów wojny, na którym pochowani są pracownicy i wychowankowie placówki. Dzięki wspólnym staraniom miejsce to zostało przywrócone do porządku i co roku pozostaje w pamięci zarówno podopiecznych przebywających w placówce, jak i okolicznych mieszkańców. Na obchody Dnia Papieskiego wychowankowie przygotowują specjalny program artystyczny i uczestniczą w nabożeństwach.
 
 
 
  
  
 
 
Kościół w Studzieńcu realizuje się na wiele sposobów – nie tylko poprzez uczestnictwo w nabożeństwach i mszach świętych. Wykorzystując formy życia świeckiego stara się pokazywać wychowankom jak w sposób atrakcyjny spędzać wolny czas. Latem organizowane są wycieczki rowerowe połączone ze zwiedzaniem ciekawych miejsc w okolicy. Wychowankowie biorą także udział w pielgrzymkach do Lichenia, Częstochowy oraz innych wyjazdach organizowanych w pobliskiej parafii.
Z inicjatywy ks. Marka Kordaszewskiego – jednego z kapelanów pełniących służbę w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu – utworzono zespół Vocatio, do którego należeli wychowankowie, a także dwie uczennice pobliskiego liceum. Zespół wydał trzy płyty z kolędami – „Jest taki dzień” (2004), „Święta noc” (2005) oraz „Kolędy ze Studzieńca” (2008). Brał także udział w wielu konkursach i przeglądach piosenki poza terenem placówki. Nie tylko wychowankowie uzdolnieni muzycznie maja okazję zaprezentować swoje zdolności. Członkowie kółka teatralnego przygotowują bowiem szopkę bożonarodzeniową i wystawiają jasełka.