Kontakt
Strona główna
Zakład Poprawczy
im. Józefa Wieczorkowskiego w Studzieńcu.

Historia naszego zakładu | tutaj

Informacja publiczna

Data dodania:19.01.2016

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKOWYCH ZAKŁADU POPRAWCZEGO W STUDZIEŃCU

          Na podstawie §38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r. Nr 114, poz. 761) informujemy, że posiadamy do nieodpłatnego przekazania na czas nieoznaczony, bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu wymienione w załączonym dokumencie, zbędne składnik majątku ruchomego z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych.


 

ogloszenie_o_zbednych_skladnikach_majatkowych_I_2016.pdf

 

Wniosek_o_nieodplatne_przekazanie_skladnika_rzeczowego_majatku_ruchomego.pdf