Kontakt
Strona główna
Zakład Poprawczy
im. Józefa Wieczorkowskiego w Studzieńcu.

Historia naszego zakładu | tutaj

Informacja publiczna

Data dodania:25.07.2017

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

Zakład Poprawczy w Studzieńcu działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami majątku Skarbu Państwa w które wyposażone są jednostki budżetowe ( Dz.U. poz.729) posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania innej jednostce lub jednostce samorządu terytorialnego.

 

ogloszenie_o_zbednych_skladnikach_maj_ruch.pdf

 

wniosek_nieodplatne_przekazanie_skladnika_rzeczowego_majatku_ruchomego.doc