Kontakt
Strona główna
Zakład Poprawczy
im. Józefa Wieczorkowskiego w Studzieńcu.

Historia naszego zakładu | tutaj

Informacja publiczna

Data dodania:12.04.2019

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKOWYCH ZAKŁADU POPRAWCZEGO W STUDZIEŃCU

 Zakład Poprawczy w Studzieńcu działając zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu  gospodarowania składnikami majątku Skarbu Państwa w które wyposażone są jednostki budżetowe ( Dz.U. poz.729) posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego  z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania innej jednostce lub jednostce samorządu terytorialnego. 

  Jednostki zainteresowane przejęciem niżej wymienionych składników majątku proszone są o złożenie do dnia  25 kwietnia 2018 r. pisemnego wniosku o nieodpłatne przekazanie wskazanych składników majątku, który należy kierować do Dyrektora Zakładu Poprawczego w Studzieńcu na adres:

Zakład Poprawczy w Studzieńcu, Studzieniec 20A, 96-330 Puszcza Mariańska.

 

ogloszenie_o_zbednych_skladnikach_majatku_ruchomego.PDF

 

wniosek-nieodplatne-przekazanie-skladnika-rzeczowego-majatku-ruchomego.pdf