Kontakt
Strona główna
Zakład Poprawczy
im. Józefa Wieczorkowskiego w Studzieńcu.

Historia naszego zakładu | tutaj

Internat

Wszyscy chłopcy przez większość dnia, poza nauką w szkole i pracą w warsztacie, przebywają w grupach internatowych. Obecnie funkcjonują cztery grupy wychowawcze: grupa I, II i VI oraz grupa hostelowa, w której przebywają chłopcy przechodzący proces usamodzielnienia, przygotowujący się do opuszczenia placówki. Każda grupa mieści się w oddzielnym budynku.

Każdy dzień rozpoczyna się pobudką o godz. 6,30 ( w niedzielę jest to godz. 8,00). Chłopcy biorą udział w gimnastyce porannej, myją się, ścielą łóżka, wykonują dyżury porządkowe. Po zjedzeniu śniadania, o godz. 8,00 rozpoczyna się apel. W godzinach 8,00 – 15,00 wszyscy przebywają w szkole i warsztacie. Po apelu o godz. 15,00 i po zjedzeniu obiadu, chłopcy wracają do swoich grup. Do kolacji (godz. 19.00), w każdej grupie odbywają się zajęcia, odrabianie lekcji, raz w tygodniu katecheza. Po kolacji jest zwykle czas na oglądanie telewizji, wykonanie przydzielonych dyżurów porządkowych oraz kąpiel i toaletę. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00.

 

OFERTA RESOCJALIZACYJNA

• Poprzez ofertę resocjalizacyjną chcemy nauczyć naszych podopiecznych radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Kształcimy ich podstawowe umiejętności praktyczne oraz społeczne. Odbywa się to w ramach zajęć organizowanych na terenie placówki oraz poza nią.

• Wychowankowie w trakcie roku szkolnego uczestniczą w zajęciach kierowanych dotyczących różnych sfer życia. Są to zajęcia cykliczne, w coraz większym stopniu współtworzone przez samych chłopców na zasadzie i w ramach realizacji projektów edukacyjnych.

• Zajęcia obejmują następujące obszary:

- Kultura osobista, dbałość o porządek, higiena

- Przygotowywanie i spożywanie posiłków

- Gospodarowanie pieniędzmi

- Profilaktyka uzależnień i chorób, zdrowy styl życia

- Edukacja prawna

- Pełnienie ról społecznych

- Spędzanie czasu wolnego, rozwój zainteresowań

- Usamodzielnienie

- Nauka umiejętności społecznych (na podstawie Treningu Zastępowania Agresji).

Dodatkowo każda grupa wychowawcza współpracuje z różnymi instytucjami w środowisku lokalnym (Dom Pomocy Społecznej, GOPS itp. Wychowankowie wykonują systematycznie prace porządkowe oraz remontowe na rzecz ich podopiecznych. Pomagają także w innych pracach np. wyprowadzają niepełnosprawnych na spacery, organizują imprezy zabawowo – rekreacyjne zarówno dla dzieci jak i dorosłych, urządzają pikniki na terenie naszego zakładu, na które zapraszają podopiecznych współpracujących placówek. We współpracy ze stowarzyszeniem AMETYST ze Skierniewic, organizują zbiórki żywności dla potrzebujących w okresach przedświątecznych. Od kilku lat organizujemy również Przegląd muzyczny ,,Wiosenne Granie”, który stał się znaczącą imprezą kulturalną w gminie. Takie przedsięwzięcie stwarza naszym wychowankom możliwość rozbudzenia w sobie empatii i tolerancji oraz pozwala na odkrywanie pozytywnych cech ich charakteru.

WYCHOWAWCY

W każdej grupie pracuje czworo wychowawców, pełniąc kolejno dyżury. Każdy wychowawca ma pod opieką (patronatem) 3 – 4 wychowanków. Do podstawowych zadań wychowawcy – patrona należy między innymi:

- Czuwanie nad przebiegiem planowania i realizacją Indywidulanego Planu Resocjalizacji

- Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z rodziną i opiekunami wychowanków

- Pomoc w załatwianiu spraw osobistych podopiecznych

- Opiniowanie pobytu nieletnich w zakładzie.

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Wychowankowie mogą rozwijać swoje zainteresowania poprzez udział w kołach zainteresowań – filmowym, sportowym, szachowym, jeździeckim oraz plastycznym. W ramach zajęć tych kół również uczestniczą w różnego rodzaju imprezach i przeglądach zarówno lokalnych, jak i ogólnopolskich (osiągają w nich znaczne sukcesy). Systematycznie współorganizują imprezy lokalne: Dzień Dziecka, WOŚP, Dzień Sportu, Dzień Studzieńca, Kibic przez duże ,,K” itp. Współpracujemy z Urzędem Miasta Hel, gdzie co roku chłopcy wyjeżdżają na akcję porządkowania plaży i wypoczynek. Istnieje również możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji poza zakładem.