Kontakt
Strona główna
Zakład Poprawczy
im. Józefa Wieczorkowskiego w Studzieńcu.

Historia naszego zakładu | tutaj

Koła zainteresowań

 

Kółko muzyczne

 

 

Do osiągnięć kółka muzycznego należy zaliczyć przede wszystkim organizację Przeglądu Twórczości Artystycznej, zdobycie nagrody rektora APS podczas przeglądu "OSPAR” w Warszawie oraz zdobycie I nagrody w konkursie piosenki w Zakładzie Poprawczym w Poznaniu. Członkowie kółka angażują się także w organizację wydarzeń bieżących, m.in. dnia kobiet, koncertu kolęd, koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

 


 

 

Kółko plastyczne 

 

 

 W ramach działalności kółka plastycznego wychowankowie o uzdolnieniach plastycznych przygotowują prace na liczne konkursy organizowane przez inne zakłady poprawcze i organizacje. Wykonują również dekoracje okolicznościowe.

 


 

 

Kółko teatralne

 

 

Wychowankowie w ramach działalności kółka teatralnego uczestniczą w warsztatach teatralnych organizowanych przez stowarzyszenie "Po drugie” oraz w spektaklach teatralnych "Nocy muzeów". Przygotowują również program artystyczny z okazji Dnia Kobiet oraz przedstawienia dla dzieci wystawiane w przedszkolu. Biorą aktywny udział w corocznych obchodach Dnia Studzieńca przygotowując program artystyczny.

 

 


 

 

Kółko sportowe 

 

 

W ramach kółka sportowego wychowankowie regularnie uczestniczą w nauce pływania na basenie w Skierniewicach oraz organizują i uczestniczą w turniejach gier zespołowych organizowanych w placówce, w których bierze udział młodzież ze szkół lokalnych.
 
 
                   
 

 

 


 

 

Kółko tenisa stołowego/szachowe 

 

 

W ramach działalności kółka tenisa stołowego wychowankowie biorą udział w rozgrywkach ligi tenisa stołowego, uczestniczą także w zawodach poza placówką. Od II semestru, po zakończeniu rozgrywek ligowych, kółko zgodnie z zapotrzebowaniem przekształca się w kółko szachowe. Wychowankowie z sukcesami biorą udział w zawodach poza placówką, a czterech z nich uzyskało pierwsze oficjalne klasy mistrzowskie.