Kontakt
Strona główna
Zakład Poprawczy
im. Józefa Wieczorkowskiego w Studzieńcu.

Historia naszego zakładu | tutaj

Majątek

Zakład Poprawczy w Studzieńcu położony jest na obszarze 64,67 ha. Powierzchnia, na której położone są budynki, w których przebywają wychowankowie wynosi około 8 ha. Pozostały teren to: boisko szkolne, grunty rolne, łąki, rowy oraz cmentarz.
W skład kompleksu budynków znajdujących się na terenie Zakładu Poprawczego w Studzieńcu wchodzą budynki internatu, warsztatów szkolnych, szkoły, administracji oraz pozostałe budynki zapewniające realizację zadań zakładu - portiernia, szpitalik, kaplica zakładowa, kotłownia, hydrofornia oraz oczyszczalnia ścieków.
Grupy internatowe mieszczą się w sześciu osobnych budynkach. Każdy z nich składa się z dwóch kondygnacji. Znajdują się w nich m.in. pokoje wychowanków, świetlica, szatnia, pokój wychowawców.
Budynek szkoły składa się z dwóch kondygnacji oraz strychu. Na parterze mieszczą się: biblioteka, sala multimedialna, pracownia komputerowa oraz dwie pracownie do teoretycznej nauki zawodu. Na pierwszym piętrze znajdują się cztery sale lekcyjne, sala gimnastyczna z zapleczem oraz pokój nauczycielski i gabinet dyrektora szkoły.
W skład warsztatów szkolnych wchodzą stolarnia, ślusarnia oraz budynek warsztatowy ogrodniczo – malarski. Są one wyposażone w odpowiedni sprzęt i prowadzone są w nich zajęcia praktycznej nauki zawodu.
Budynek administracyjny składa się z czterech kondygnacji. Znajdują się w nim m.in. kuchnia i stołówka dla wychowanków, pralnia zakładowa, magazyn żywnościowy. Mieszczą się tu także gabinet dyrektora zakładu, pomieszczenia zespołu psychologiczno – korekcyjnego, dział administracyjny i księgowy oraz pokoje kierownika internatu i warsztatów szkolnych. Na poddaszu budynku znajduje się sala konferencyjna.
W budynku szpitaliku na pierwszym piętrze mieści się gabinet lekarski, zabiegowy oraz sale chorych. Parter wykorzystywany jest na potrzeby kół zainteresowań plastycznego, muzycznego, modelarskiego oraz znajduje się tam sala terapeutyczna.