Kontakt
Strona główna
Zakład Poprawczy
im. Józefa Wieczorkowskiego w Studzieńcu.

Historia naszego zakładu | tutaj

Misja Start Q

Misja Start Q w ZP Studzieniec

 
 
Stowarzyszenie Start Q to grupa osób, którą łączą wspólne cele i wartości. To ludzie, którzy poprzez zawiłe drogi swojego życia dokonali w sobie trwałej przemiany i w obecnej chwili mogą być przykładem sukcesu pracy nad sobą. Dziś poprzez swoje Świadectwa są przykładem dla tych, którzy błądzą, gubią się i doświadczają pustki życiowej.
Start Q chce swoim przykładem nieść posłanie, że zawsze można zacząć od nowa, że nigdy nie jest za późno na zmiany w swoim życiu.
Miłość do ludzi i świata, droga ku Prawdzie, szacunek dla siebie i innych, tolerancja, empatia, przyzwoitość to nasze Credo i stąd wzięła się nasza nazwa Start Q - ku jakości życia ku wartościom ku Prawdzie i Miłości.
Doświadczenia członków Start Q, ich wiedza i umiejętności, to próba niesienia pomocy tym, którzy chcą Zmiany na Lepsze. Zmiany która umożliwi powrót do normalności, wolności i godnego życia. Uczenie zdrowych zachowań i nowych umiejętności społecznych, które umożliwią uspołecznienie i usamodzielnienie wychowanków ZP Studzieniec w warunkach wolnościowych to główne cele Start Q.
Stąd Start Q w Z.P Studzieniec jako narzędzie pomocowe, uzupełniające dla systemu resocjalizacji "Trudnej Młodzieży". Zajęcia, które odbywają się cyklicznie, co tydzień od października 2009, mają za zadanie pokazać alternatywne sposoby zachowań, zmianę stylu życia po opuszczeniu ZP Studzieniec, wykorzystania do maksimum możliwości edukacyjnych i nauki zawodu w placówce Z.P Studzieniec. Podstawowym narzędziem służącym realizacji tych celów jest trening zapobiegania agresji. Członkowie Start Q prowadzący zajęcia są certyfikowanymi trenerami ART, mającymi doświadczenie w pracy z osobami, które weszły w konflikt z prawem. Realizowali treningi i warsztaty rozwojowe w projekcie unijnym skierowanym do byłych więźniów "Zmiana na lepsze".
Program, który jest realizowany w ZP Studzieniec, opiera się w dużej mierze na ewaluacji projektu Zmiana na lepsze.
Wyróżnić możemy dwa etapy warsztatów, do których wstępem był program Świadectwo, po którego zakończeniu wyłoniona została grupa osób zainteresowanych taką forma zajęć. Kolejne etapy to:
  • SZO - Szkoła Zachowań Odważnych
  • AZO - Akademia Zachowań Odważnych
Udział w zajęciach Star Q jest dobrowolny.
W ramach uzupełnienia SZO i AZO w lipcu 2011 odbył się 6 - dniowy warsztat ,,Przystanek Tarnowiecka 55”. Miejscem zajęć był obiekt ZP Studzieniec w Warszawie przy ulicy Tarnowieckiej 55. Celem tego warsztatu było wytrenowanie umiejętności społecznych na bazie ART-u, takich jak:
  • proszenie o pomoc
  • radzenie sobie z emocjami innych
  • udzielanie wskazówek
  • pomaganie innym
  • przekonywanie innych
  • praktykowanie samokontroli.
Służyło temu wykonywanie wspólnie z trenerami prac porządkowych w budynku i jego otoczeniu, gdzie umiejętności były trenowane w praktyce w konkretnych sytuacjach.
Nowością tego programu było wykonywanie treningu ART w realnych sytuacjach życiowych, przez wspólną pracę na rzecz wychowanków ZP, uczenie solidarności pokoleniowej. Razem pracujemy: wychowankowie +trenerzy, budujemy grupę miedzy pokoleniową, budujemy zaufanie miedzy uczestnikami, a trenerami. Uczymy się współpracować na rzecz wspólnego dobra. W przyszłości porządkowany obiekt ma służyć młodzieży z ZP Studzieniec.
Kolejny cel, jaki chcemy osiągnąć to uczenie dialogu, a nie konfrontacji poprzez trenowanie zachowań odważnych u młodzieży na bazie komunikatu odważnego FUKOZ, zmianę postaw i  zachowań, trenowanie nowych zdrowych aprobowanych społecznie nawyków na bazie ART. Pierwszego i ostatniego dnia warsztatu wśród uczestników przeprowadzone zostały badania w oparciu o ankietę ewaluacyjną, kwestionariusz umiejętności społecznych i indeks kontroli złości, których celem było porównanie procesu zmiany uczestników warsztatu. Owocem tego jest to, że dwóch uczestników warsztatu podjęło dodatkowa naukę poza placówka ZP Studzieniec i na dzień dzisiejszy radzi sobie z tym obowiązkiem całkiem dobrze.
 
Dlaczego my - Start Q  TO robimy?
Bo nasze doświadczenia wskazują, że w tym wieku, w którym są teraz młodzi chłopcy rozmowa z osobami doświadczonymi, których problemy w młodości były takie same wskazują, że podzielenie się swoimi doświadczeniami, życiorysami, wiarygodnymi przykładami, uruchomi w młodych ludziach myślenie w kierunku zmian i refleksji, których my nie mogliśmy doświadczyć, ponieważ na Naszej drodze nie stanął nikt, kto myśli w młodych latach miał takie jak Oni teraz, kto rozumie co się z nimi teraz dzieje, kto wzbudzi zaufanie i skłoni do rozmyślań, kto  zaświadczy, że można inaczej, kto nauczy świadomych wyborów i pokaże jak korzystać ze skutecznych narzędzi pomocowych i jak je stosować w życiu.
                                                                                        Jacek Kaczmarczyk