Kontakt
Strona główna
Zakład Poprawczy
im. Józefa Wieczorkowskiego w Studzieńcu.

Historia naszego zakładu | tutaj

Zamówienia Publiczne


II zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego Programu rozwijania szkolnej Infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna Tablica”
17.10.2019

II zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego Programu rozwijania szkolnej Infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna Tablica”
Informacja o otwarciu ofert na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego Programu – „Aktywna Tablica”
17.10.2019

Informacja o otwarciu ofert na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego Programu – „Aktywna Tablica”
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego Programu rozwijania szkolnej Infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna Tablica”
11.10.2019

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego Programu rozwijania szkolnej Infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna Tablica”
1
2
3
4
5
6