Kontakt
Strona główna
Zakład Poprawczy
im. Józefa Wieczorkowskiego w Studzieńcu.

Historia naszego zakładu | tutaj

Zamówienia Publiczne


Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie projektu technicznego wykonawczego na montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego zasilającego obiekty Zakładu Poprawczego w Studzieńcu.
24.09.2019

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie projektu technicznego wykonawczego na montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego zasilającego obiekty Zakładu Poprawczego w Studzieńcu.
Protokół otwarcia ofert w postępowaniu 05/ZP/19 na prace remontowe w obiektach Zakładu Poprawczego w Studzieńcu
19.07.2019

Protokół otwarcia ofert w postępowaniu 05/ZP/19 na prace remontowe w obiektach Zakładu Poprawczego w Studzieńcu
II Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na dostawę kotła C.O. wraz z montażem i rozruchem.
10.07.2019

II Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na dostawę kotła C.O. wraz z montażem i rozruchem.
1
2
3
4
5
6
7
8