Kontakt
Strona główna
Zakład Poprawczy
im. Józefa Wieczorkowskiego w Studzieńcu.

Historia naszego zakładu | tutaj

Zamówienia Publiczne

Data dodania:03.01.2020

III zaproszenie do składania ofert na dostawy mięsa do Zakładu Poprawczego w Studzieńcu w 2020 rok

 Uprzejmie informujemy o wszczęciu postępowania dotyczącego udzielenia zamówień o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na dostawy mięsa do Zakładu Poprawczego w Studzieńcu w 2020 roku. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone zgodnie z regulaminem wewnętrznym Zakładu Poprawczego w Studzieńcu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 Euro.

 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury znajdują sie w dokumentach do pobrania w formacie PDF: 

 

 

specyfikacja_III_mieso_2020.pdf

 

 

klauzula_RODO.pdf