Kontakt
Strona główna
Zakład Poprawczy
im. Józefa Wieczorkowskiego w Studzieńcu.

Historia naszego zakładu | tutaj

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Pisma i przesyłki przyjmowane są za pośrednictwem sekretariatu w godzinach pracy placówki. Wszystkie dokumenty adresowane do Zakładu Poprawczego w Studzieńcu rejestrowane są w książce korespondencyjnej. Następnie – po dekretacji przez Dyrektora Zakładu – przekazywane są do odpowiednich komórek organizacyjnych. Dodatkowo prowadzone są rejestry paczek, listów oraz przekazów otrzymywanych przez wychowanków.