Kontakt
Strona główna
Zakład Poprawczy
im. Józefa Wieczorkowskiego w Studzieńcu.

Historia naszego zakładu | tutaj

Status prawny

Zakład Poprawczy w Studzieńcu został utworzony 14 maja 1876 r. Jest zakładem poprawczym typu otwartego z limitem 78 miejsc.

 

Nadzór nad placówką sprawuje Minister Sprawiedliwości.
Organizację oraz zasady funkcjonowania zakładu poprawczego określają następujące akty prawne:
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (tekst jednolity 2014 poz. 1054 z późn. zm.)
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych oraz określenia ich rodzajów i limitów miejsc (Dz. Urz. M. S z 2004 r. nr 6 poz. 20)W skład Zakładu wchodzą:
1) internat, którym kieruje Kierownik Internatu powołany przez Dyrektora Zakładu, w skład którego wchodzi:
  • 5 grup wychowawczych dla wychowanków wykazujących motywację do pracy nad sobą
  • grupa z ograniczonym nadzorem dla wyróżniających wychowanków

2) zespół szkół, w skład których wchodzą:

  • Gimnazjum w Studzieńcu
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Studzieńcu

3) warsztaty szkolne

4) zespół diagnostyczno-korekcyjny

5) administracja i obsługa.