Kontakt
Strona główna
Zakład Poprawczy
im. Józefa Wieczorkowskiego w Studzieńcu.

Historia naszego zakładu | tutaj

Tryb działania

Zakład Poprawczy w Studzieńcu działa na podstawie regulaminu utworzonego w oparciu o następujące akty prawne:

  • ustawę z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 11 poz. 109 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (tekst jednolity 2014 poz.1054 z późn. zm.)
  • zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie utworzenia schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych oraz określenia ich rodzajów i limitów miejsc (Dz. Urz. Min. Spraw. z 2004 r. Nr 6 poz. 20 z późn. zm.)