1 – 11 LISTOPADA O BOHATERACH PAMIĘTAMY

W naszej kulturze listopad to szczególny miesiąc. Pamiętając o naszych najbliższych zmarłych udajemy się 1-go listopada na ich groby. Porządkujemy te miejsca jeszcze bardziej pieczołowicie, zapalamy znicze, składamy wiązanki i kwiaty.

    W tym szczególnym dniu nie możemy zapomnieć również o tych, którzy na okrzyk najpierwszej z matek – Ojczyzny ,,Synu ratuj” oddali to co mieli najcenniejszego – swoje życie. Musimy pamiętać o miejscu ich wiecznego spoczynku i dbać o nie tak jak dbamy o groby swoich bliskich.

    Dlatego też, tak jak rok temu udaliśmy się na cmentarz wojenny w Budach Zosinach, gdzie porządkowaliśmy kwatery żołnierzy Zgrupowania AK ,,Kampinos” poległych w bitwie pod Jaktorowem. Zapaliliśmy również znicze oddając w ten sposób bohaterom wyraz swojego uznania i szacunku.

W tym samym dniu podobne porządki wykonaliśmy w Puszczy Mariańskiej przy pomniku Powstańców Styczniowych. Tam również zapaliliśmy znicze oraz złożyliśmy zrobioną własnoręcznie przez naszych wychowanków wiązankę.

Dziesięć dni później w ramach obchodów Święta Niepodległości udaliśmy się do pobliskich Korabiewic. Tam w 1863 roku zebrał się oddział około tysiąca powstańców, którzy ruszyli bić sie o niepodległą Polskę. W miejscu ich zbiórki staraniem Pana Karola Adamczyka oraz kilku innych osób odrestaurowano pamiątkową kapliczkę. Dwóch naszych wychowanków w strojach kosynierów pełniło honorową wartę w trakcie Mszy Świętej jak i przy samej kapliczce, gdzie hołdując pamięci o bohaterach zapaliliśmy również znicze.

Po tych uroczystościach udaliśmy się do Puszczy Mariańskiej, gdzie oczyściliśmy z liści pomnik Powstańców z 1863 roku oraz zapaliliśmy znicze. W ten sposób kolejny raz mieliśmy okazję osobiście dotknąć historii.