100 % ZDAWALNOŚCI w Z.S.Z.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Studzieńcu może pochwalić się 100% zdawalnością egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. W roku szkolnym 2015/2016 dyplom uzyskało 10 wychowanków. Świadczy to nie tylko o wysokim poziomie szkolenia zawodowego zarówno praktycznego jak i teoretycznego w placówce, ale dowodzi także o potrzebie pozyskiwania przez młodych ludzi umiejętności niezbędnych na trudnym i wymagającym rynku pracy. Zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczna a także uzyskane dyplomy z pewnością ułatwią absolwentom naszej szkoły dobry start w zawodowej karierze.

100 % ZDAWALNOŚCI w Z.S.Z.