147 rocznica powstania placówki w Studzieńcu

Rok 1876 to data rozpoczęcia działalności w Studzieńcu Towarzystwa Osad Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych. Stało się to z inicjatywy Prezesa Sądu Apelacyjnego Królestwa Polskiego Józefa Wieczorkowskiego, który dostrzegł potrzebę odseparowania od dorosłych przestępców osób nieletnich, które z różnych pobudek a najczęściej z biedy wchodziły w konflikt z prawem. Od tego czasu z krótkimi przerwani w Studzieńcu działa ośrodek, którego rolą jest pomoc nieletnim. Od wielu lat w okolicach 14 maja w naszej placówce mają miejsce wydarzenia, które upamiętniają powstanie najstarszego zakładu resocjalizacyjnego na ziemiach polskich.  Również w tym roku wychowankowie Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Studzieńcu uczestniczyli w takiej inicjatywie. Zapoznani zostali przez dyrektora ośrodka z historią placówki a następnie uczestniczyli w biegu terenowym z przeszkodami. Całość zakończona została wspólnym grillem.