Konkurs plastyczny w Puszczy Mariańskiej

Logo LO

Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej jest organizatorem konkursu plastycznego, którego celem jest:

• upowszechnianie wiedzy o Czesławie Tańskim, malarzu i prekursorze lotnictwa,
• popularyzacja wiedzy o lataniu w Roku stulecia istnienia lotnictwa polskiego, w ramach Narodowego Święta Niepodległości,
• rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania szeroko rozumianą dziedziną lotnictwa,
• zachęcanie młodzieży do zdobywania wiedzy w sposób aktywny,
• poszukiwanie nowych środków wypowiedzi i stwarzanie możliwości prezentacji dokonań plastycznych,
• rozwijanie wyobraźni i kreatywności oraz zamiłowań plastycznych młodzieży.

Oto prace przygotowane przez naszych wychowanków.