28. Finał Akcji Sprzątanie świata – Polska!

Kolejny raz nasi podopieczni w ramach działającego szkolnego koła wolontariatu wzięli udział w działaniach ekologicznych związanych z porządkowaniem terenów zielonych. Tak jak w poprzednich edycjach Akcji nasi wychowankowie pod opieką pracowników brali udział w sprzątaniu terenu gminy Puszcza Mariańska a konkretnie miejscowości Studzieniec. Wniosek jak nam się nasuwa po kilku przeprowadzonych działaniach jest taki, że świadomość ekologiczna mieszkańców naszej gminy jest coraz większa o czym świadczą co rok mniejsze ilości znalezionych odpadów. Tylko się cieszyć!