CZYSTY LAS

W dniu 18 marca trzech wychowanków naszego zakładu Mateusz, Jakub i Aleksander pod opieką Pani Marii, Pana Piotra oraz Pana Dariusza uczestniczyło w ramach wolontariatu oraz współpracy ze środowiskiem zewnętrznym w działaniach ekologicznych inspirowanych przez Nadleśnictwo Radziwiłłów pod hasłem ,,Czysty las’’. W trakcie działań na początku była praca – choć brudna to przyjemna bo na świeżym powietrzu – związana z likwidacją nielegalnych wysypisk śmieci na terenie lasów państwowych Nadleśnictwa Radziwiłłów a następnie było ognisko.