Dbamy o historię naszej placówki

W trosce o dbałość miejsc związanych z długoletnią historią Zakładu Poprawczego w Studzieńcu, wychowankowie wykonali prace porządkowe na terenie zakładowego cmentarza. Wykoszono i wygrabiono jego teren, oczyszczono nagrobki a także zamontowano odrestaurowaną figurkę Chrystusa na krzyżu znajdującym się w centrum cmentarza.