DZIEŃ NAUCZYCIELA 2016

Jak co roku w dniu 14 października obchodziliśmy polskie święto oświaty i szkolnictwa czyli Dzień Edukacji Narodowej tradycyjnie nazywany także Dniem Nauczyciela. Punktualnie o godzinie 16.00 zebraliśmy się w sali konferencyjnej. Pan Dyrektor Zakładu Andrzej Zakrzewski rozpoczął obchody od przywitania znamienitego gościa jaki w tym roku uświetnił ten dzień swoją obecnością w Studzieńcu – Zastępcę Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości, Panią Annę Andrzejewską. Następnie wychowankowie zaprezentowali słowno-muzyczny program artystyczny utrzymany w kabaretowej konwencji, przygotowany pod opieką nauczyciela języka polskiego Pana M. Mamińskiego, zarówno artyści jak widownia bawili się doskonale podczas występów. Po części „dla ducha” znalazło się także coś „dla ciała” wszyscy mogli skosztować słodkości przygotowanych przez grupę praktycznej nauki zawodu – kucharzy małej gastronomii.