Dzień profilaktyki

W dniu 9 czerwca 2021 odbył się kolejny Dzień Profilaktyki , który  był efektem prowadzonych wcześniej działań profilaktycznych, terapeutycznych i wychowawczych.  Tematyka dotyczyła budowania alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu w stosunku do sięgania po substancje psychoaktywne.  W tym dniu  członkowie grupy socjoterapeutycznej zaprezentowali  zainteresowania związane z ich szczególnymi zdolnościami.  Grupa profilaktyki  uzależnień pokazała zrobiony przez siebie  spot PrzykładNIE , który otrzymał I nagrodę w ogólnopolskim konkursie profilaktycznym..  Na koniec odbyła się publiczna debata „Czy marihuana powinna być w Polsce zalegalizowana?” . Wzięli w niej udział wychowankowie zakładu . Wcześniej uczestniczyli oni w warsztatach kształcących  umiejętności debatowania, argumentacji i przemawiania będących wynikiem podjętej współpracy ze szkołą debatowania ThinkAndSpeak. Widownię poza wychowankami zakładu stanowili studenci Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji i członkowie Fundacji Polska Debatuje.