Egzamin praktyczny ZSZ

W dniu 5 czerwca 2014 r. wychowankowie II klasy ZSZ w zawodzie stolarz przystąpili do egzaminu praktycznego zdobywając kwalifikacje zawodowe do wykonywania wyuczonego zawodu po opuszczeniu placówki.

Podczas egzaminu wychowankowie wykazywali zdobyte indywidualnie podczas zajęć praktycznych umiejętności zawodowe.

W dniu 16 czerwca 2014 r. wychowankowie przystąpią do egzaminu teoretycznego.