Ferie Wielkanocne

 W trakcie zajęć wychowawczo – opiekuńczych znalazł się czas na nadrabianie zaległości szkolnych, gry sportowe, zajęcia rozwijające zainteresowania, a także  konkurs malowania pisanek.

Tuż przed wyjazdem wychowanków na urlopy świąteczne w szkole miało miejsce uroczyste spotkanie wielkanocne. Na stole pojawiły się tradycyjne wielkanocne potrawy, a przy stole opowieści i wspomnienia, które można ująć pod jednym hasłem ,,jak to dawniej w Wielkanoc bywało’’.