Finał akcji RAZEM NA ŚWIĘTA

Logo wolontariatu

Nasz zakład również w tym roku włączył się w ogólnopolską akcję organizowaną przez MEN ,,Razem na Święta’’.

Co roku w ramach tych działań włączaliśmy się w pomoc Polakom – byłym żołnierzom polskich organizacji niepodległościowych z okresu II wojny światowej oraz ich rodzinom, którzy pozostali po 1945 roku na Kresach. Pomoc ta polegała na przekazaniu paczek z żywnością, którą zbieraliśmy w marketach. Tym razem ze względu na pandemię musieliśmy zmienić sposób naszego postępowania. Była zbiórka artykułów spożywczych, ale tylko w naszym zakładzie a darczyńcami byli tylko pracownicy zakładu. Ofiarowane produkty musiały spełniać jeden zasadniczy warunek. Musiały to być produkty, które można było zużyć do wypieku świątecznych ciast. Ciasta pod opieką Pań kucharek wypiekali uczniowie szkoły branżowej naszego zakładu kształcący się w zawodzie kucharz. Następnie w dniu 22 grudnia udaliśmy się z działaczem Ośrodka ,,Żaba’’ Panem Piotrem Siwierskim do prawdziwych bohaterów – żołnierzy Armii Krajowej z Żyrardowa, którzy w okresie II wojny światowej w okupowanym Żyrardowie prowadzili walkę o wolną i niepodległą Ojczyznę. W mieszkaniach tych osób złożyliśmy im świąteczne życzenia przekazując kartkę Bożonarodzeniową wraz z odlanymi własnoręcznie figurkami aniołów oraz słodki upominek w postaci ciast. Odwiedziliśmy pięć osób. Pani JADWIGA ps. Czarna Hańcza – rocznik 1922 łączniczka, brała udział w likwidacji współpracownika okupanta, który wydał na śmierć kilkudziesięciu Polaków.

Logo RNS

Pan RYSZARD ps. Sas, Jurgis – rocznik 1924. Służył w 47 plutonie VII kompanii Ośrodka „Żaba”. Był łącznikiem dowódcy plutonu a także kolporterem prasy konspiracyjnej. W 1943 roku działał w Oddziale Specjalnym powołanym do zwalczania band napadających na gospodarstwa okolicznych chłopów. Ponadto był wyznaczony również do zabezpieczenia miejsc, w których odbywały się zajęcia Szkoły Podoficerskiej w Żyrardowie i w Milanówku. Do jego obowiązków należała ochrona oficerów prowadzących szkolenia.

Pani TEODORA ps. Smreczek – rocznik 1928. Od czerwca 1943 roku działała jako sanitariuszka w plutonie sanitarnym Szarych Szeregów.

Małżeństwo Pani Teresy ps. Mała – rocznik 1928 oraz Pana Józefa ps. Lisek – rocznik 1928. Pani Teresa jako trzynastolatka, od 1941 roku, działała w łączności skierniewickiego Obwodu ZWZ/AK „Sroka”, przenosiła wiadomości oraz prasę konspiracyjną. W pierwszych dniach maja 1944 roku złożyła przysięgę Akowską i już od czerwca zaczęła działać również jako sanitariuszka. Pan JÓZEF pełnił przede wszystkim funkcję łącznika. Przenosił pod wskazane adresy listy i meldunki, a także prowadził działania wywiadowcze dotyczące aresztowań dokonywanych przez Niemców. W pierwszych dniach sierpnia 1944 roku roznosił meldunki dotyczące koncentracji oddziałów Ośrodka „Żaba” w lesie Sokulskim przeprowadzonej w ramach Akcji „Burza”.