Finał akcji „Zakorkujmy Skierniewice Odkorkujmy Serca”

W ramach projektu edukacyjnego ,,Cegiełka dla …’’ Pan Daniel Pegza oraz Pan Dawid Pniewski podjęli działania pod nazwą ,,Zakorkujmy Skierniewice – Odkorkujmy Serca’’, których celem była zbiórka funduszy na zakup programu komputerowego do nauki mowy dla Mateusza JANKE ucznia IV klasy szkoły podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Skierniewicach. W ramach działań organizatorzy uzyskali patronat honorowy Prezydenta Miasta Skierniewic oraz patronat medialny ,,Głosu Skierniewic i Okolicy’’ oraz Radia RSC. W prasie, jak również na stronie internetowej gazety zamieszczone zostały artykuły, a w radio ukazał się wywiad o podjętej akcji, która polegała na zbieraniu nakrętek plastikowych przez uczniów, ich rodziców i nauczycieli placówek w niej uczestniczących. Ponadto do Zakładu zgłosiła się dziennikarka tygodnika ,,Gość Niedzielny’’, która napisała kolejne artykuły o tej akcji. Materiał ten ukazał się w wydaniu regionalnym gazety ,,Gość Łowicki’’. Do akcji oprócz zaproszonych szkół zgłosiły się dodatkowo dwie placówki, które o przedsięwzięciu dowiedziały się z mediów. Finał akcji odbył się w ramach Miejskich Obchodów Dnia Dziecka w Skierniewicach w dniu 31 maja 2015r. w trakcie imprezy ,,Drzewko Życia’’. Wychowankowie Zakładu oraz uczniowie skierniewickich szkół ułożyli wspólnie mozaikę z zebranych nakrętek. W trakcie trwania akcji organizatorzy współpracowali z Fundacją ,,Zrozumieć Świat’’ ze Skierniewic, która opiekuje się Mateuszem JANKE. Łącznie zebrano 1275 kilogramów nakrętek, które odsprzedano firmie recyklingowej. Uzyskano kwotę 1020 złotych, którą przekazano na konto Fundacji ,,Zrozumieć Świat’’ z przeznaczeniem na zakup przedmiotowego programu komputerowego dla Mateusza. Do akcji oprócz naszego Zakładu przystąpiły nw. placówki z terenu Skierniewic:

  • Gimnazjum nr 1,
  • Gimnazjum nr 3,
  • Gimnazjum nr 4,
  • Gimnazjum Integracyjne,
  • Gimnazjum Milenium,
  • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy,
  • Szkoła Podstawowa nr 2,
  • Niepubliczna Szkoła Podstawowa ,,Źródła’’.