GŁOŚNE czytanie – dobra ZABAWA!!!

,,GŁOŚNE czytanie – dobra ZABAWA’’ to akcja wychowanków VI grupy internatowej realizowana w trakcie trwających w województwie mazowieckim ferii zimowych.

GŁOŚNE czytanie – dobra ZABAWA!!!

Po uzyskaniu pisemnej zgody Pani Marii KROC – Dyrektor Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Bartnikach oraz Pani Krystyny WOŹNIAK – Dyrektor Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej dwóch wychowanków VI grupy internatowej Adrian i Paweł pod nadzorem wychowawcy rozpoczęło przygotowania do zaprezentowania przedszkolakom bajek i legend polskich oraz zagranicznych autorów. W ostatnim dniu Adriana z powodu choroby musiał zastąpić drugi Paweł.

Na nasz warsztat rzemieślniczy wzięliśmy dobrze znane wszystkim starszym i młodszym bajki TUWIMA

Andersena

jak również legendy związane z naszą Ojczyzną

Finał projektu edukacyjnego ,,GŁOŚNE czytanie – dobra ZABAWA’’ trwał przez trzy dni pierwszego tygodnia ferii zimowych w trakcie których udaliśmy się do przedszkoli w Puszczy Mariańskiej i Bartnikach. Tam czytaliśmy przygotowane przez nas bajki i legendy. Dzieci otrzymały również kolorowanki tematycznie związane z prezentowanymi bajkami.

GŁOŚNE czytanie – dobra ZABAWA!!!

Celem naszego działania była chęć pokazania kolejny raz, że działanie dla dobra lokalnego środowiska nie stanowi dla nas bariery, której nie potrafilibyśmy pokonać. Chcieliśmy pokazać, że potrafimy zbudować pozytywne więzi z dziećmi – naszymi sąsiadami. Wiemy, że głośne czytanie dzieciom to także odpowiedni ich rozwój emocjonalny. Staraliśmy się poprzez omawianie czytanych tekstów rozwijać słownictwo, pamięć i wyobraźnię naszych małych słuchaczy. Poprzez kontakt werbalny wzmacnialiśmy poczucie ich wartości oraz poszerzaliśmy wiedzę ogólną dzieci. Sami też przełamaliśmy w sobie coś co można nazwać pewnym lękiem. Obawialiśmy się, czy sobie poradzimy oraz jak zostaniemy przyjęci. W tym przypadku całkowicie w obie strony sprawdziło się powiedzenie ,,Nie taki diabeł straszny … jak go malują’’.

Składamy jednocześnie podziękowania dla całej kadry obu placówek z Paniami Dyrektor na czele za umożliwienie naszym wychowankom realizowanie się w całkiem nowych dla nich rolach. Nasi wychowankowie jak również ich opiekun otrzymali dyplomy pamiątkowe oraz laurki wykonane przez dzieci.

D.P.