Goście z Włoch i z Litwy

W dniu 17 października 2016 r. złożyli nam wizytę w przedstawiciele zagranicznych organizacji zajmujących się młodymi ludźmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

W wizycie wzięli udział przedstawiciele:

– Cometa Formazione z Włoch – organizacji zajmującej się wspieraniem i edukacją ludzi młodych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej jak również wspieraniem ich rodziców. Cometa Formazione prowadzi we Włoszech „Centrum Kształcenia Zawodowego”, które jest połączeniem pracy i edukacji. Młodzież może zdobyć tam zarówno wykształcenie, jak i doświadczenie zawodowe pracując w jednym z prowadzonych przez CF przedsiębiorstw.

– Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Rejonu Wileńskiego z Litwy – której głównym zadaniem jest diagnozowanie i wspieranie uczniów mających trudności w nauce. Poradnia zajmuje się również doradztwem zawodowym oraz wsparciem w budowaniu ścieżki kariery.

– Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z siedzibą w Poznaniu.

    Spotkanie podczas którego wymieniono doświadczenia i omówiono problemy z którymi borykają się przedstawiciele w/w organizacji a także na którym porównano je z podobnymi trudnościami występującymi w Polsce, zainicjowane zostało przez Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania w ramach projektu Trio2Succes realizowanego w poprzez program Erasmus +. Głównym celem tego projektu jest poprawa szans młodzieży z wykształceniem zawodowym na rynku pracy.