JEST AKCJA JEST REAKCJA

W odpowiedzi na zaproszenie Fundacji POdrugie przystąpiliśmy do kampanii przeciwko przemocy i agresji oraz krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Przeprowadziliśmy wewnętrzną kampanię, której nadaliśmy temat: „JEST AKCJA JEST REAKCJA”.

Od dwóch lat w naszej placówce w każdą środę w każdej grupie wychowawczej przeprowadzane są zajęcia z Treningu Zstępowania Agresji tj. TZA. W dniu 05.11.2014 r. – jak w każdą środę odbyły się zajęcia TZA. W VI grupie internatowej zostały przeprowadzone zajęcia pt. „Samoocena zachowania agresywnego”. Wychowawcy Daniel Pegza i Jarosław Janczak wraz z grupą wychowanków wypełnili arkusz samoobserwacji zachowań agresywnych i dokonali szczegółowego omówienia. Wychowankowie chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami i omawiali problemy jakie w ich życiu wywołują zachowania agresywne oraz konsekwencje jakie za tym idą. 

Podobne zajęcia odbyły się w grupie II, gdzie wychowawcy Anna Bociąga i Paweł Kurt przeprowadzili zajęcia pt.: „Mała (minimalna) agresja”. Wychowankowie dowiedzieli się czym charakteryzuje się mała agresja, omawiali przykłady z życia wzięte, korzystali również  z sytuacji, które występowały w ich rodzinie. Na zakończenie zajęć wykonali profilaktyczne plakaty namawiające do zwalczania zachowań agresywnych.

W grupie I wychowawca Jarosław Bociąga prowadzący zajęcia zastanawiał się wraz z wychowankami nad tematem „Radzenie sobie z czyimś gniewem”. Wychowankowie z zaangażowaniem podeszli do omawianego tematu zajęć, rozważali wymyślone sytuacje i odgrywali scenki sytuacyjne. 

Podczas zajęć w grupie V wychowawcy Dawid Pniewski i Dorota Radkiewicz skupili się na problemie i na temacie zajęć „Agresja jako zachowanie wyuczone”. Wychowankowie przytaczali przykłady zachowań agresywnych, z którymi spotkali się we własnym życiu rodzinnym, bądź zaobserwowali w swoich środowiskach. Temat agresji w środowisku rodzinnym nie był im obcy i z ich wypowiedzi dało się wnioskować, że dotykał większość biorących udział. Wychowankowie na zakończenie zajęć wykonali plakaty profilaktyczne wzywające do nieużywania przemocy. 

Podsumowując w dniu 05.11.2014r . podczas przeprowadzanych zajęć TZA w grupach wychowawczych, zarówno wychowawcy, jak i wychowankowie połączyli siły i włączyli się w realizację akcji koordynowanej przez Fundację PO DRUGIE. Zostały przeprowadzone zajęcia dotyczące problemu przemocy i agresji, podjęte działania zostały udokumentowane poprzez zdjęcia i prace plastyczne wychowanków.  

Koordynator wychowawca: Dawid Pniewski