„Jestem Kibicem przez duże K” ponownie w Studzieńcu!!!

W dniu 17 maja br. w ramach obchodów 137 rocznicy utworzenia w Studzieńcu Zakładu Poprawczego odbyła się II Edycja turnieju piłki nożnej realizowanego w ramach rządowego projektu ,,Razem bezpieczniej’’ pod nazwą ,,Jestem kibicem przez Duże K’’. Turniej ten organizowany był kolejny raz we współpracy z Komendantem Powiatowym Policji w Żyrardowie. Tak jak rok temu w turnieju wzięło udział sześć drużyn reprezentujących nw. instytucje:

1.       Zespól Szkół nr 1 z Żyrardowa

2.       Zespól Szkół ze Mszczonowa

3.       Zespól Szkół Zawodowych nr 2 ze Skierniewic

4.       Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej

5.       Zakład Poprawczy w Konstantynowie Łódzkim

6.       Zakład Poprawczy w Studzieńcu

W II Edycji zawodów wzięło łącznie udział 61 zawodników oraz ich opiekunowie. Zespoły tak jak rok temu grały w dwóch grupach po 3 drużyny. Mecze odbywały się na dwóch boiskach trawiastych systemem grupowym ,,każdy z każdym’’ w czasie 2×15’. Drużyny składały się z sześciu zawodników i bramkarza.

Grupa A: Zespól Szkół ze Mszczonowa, Zespól Szkół Zawodowych nr 2 ze Skierniewic, LO Puszcza Mariańska.

Grupa B: Zespól Szkół nr 1 z Żyrardowa, Zakład Poprawczy w Konstantynowie Łódzkim, Zakład Poprawczy w Studzieńcu.

O miejsca 5-6 rywalizowali: Zakład Poprawczy w Konstantynowie Łódzkim, który pokonał Puszczę Mariańską. 3;1.
O miejsca 3-4 rywalizowali ZSZ nr 2 ze Skierniewic, który pokonał Zespół Szkół nr 1 z Żyrardowa 4:0.
W finale Zakład Poprawczy w Studzieńcu nie okazał się gościnny i pokonał Zespół Szkół ze Mszczonowa 2:1. Tytuł najlepszego strzelca zdobył Konrad RACIBORSKI reprezentujący Zakład Poprawczy w Konstantynowie Łódzkim, a najlepszego bramkarza Damian CZERWONKA z Zakładu Poprawczego w Studzieńcu.

Nagrody w formie pucharów dla każdej uczestniczącej drużyny oraz statuetek dla wyróżnionych zawodników ufundowali: Starosta Powiatu Żyrardowskiego Pan Wojciech SZUSTAKIEWICZ oraz Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Puszczy Mariańskiej reprezentowani przez jej Przewodniczącą Panią Wioletę MALOWANIEC. Ponadto Dyrektor Zakładu Poprawczego w Studzieńcu Pan Andrzej Zakrzewski ufundował dla każdej drużyny po piłce nożnej. Wszystkie drużyny oraz wyróżnieni zawodnicy otrzymali również pamiątkowe dyplomy. Szczególne podziękowania organizatorzy imprezy składają na ręce władz samorządowych na szczeblu powiatowym oraz gminnym, które swą ofiarnością wsparły ideę integracji poprzez sport młodzieży wywodzącej się z różnych środowisk. 

"Jestem Kibicem przez duże K" ponownie w Studzieńcu!!!
Zwycięska drużyna Zakładu Poprawczego w Studzieńcu