Jestem Kibicem przez Duże K

,,Jestem Kibicem przez Duże K’’ – Studzieniec 2014 

(III Edycja)

Miesiąc maj w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu od kilku lat stoi pod znakiem dwóch dużych imprez o charakterze regionalnym. Z reguły jako pierwszy organizowany jest ,,Dzień Europejski’’. W tym roku w ramach tej imprezy poznaliśmy kolejną kolebkę europejskiej kultury – Grecję.

Niespełna dwa tygodnie później do Studzieńca ponownie zawitali zaproszeni goście ze szkół powiatu żyrardowskiego i skierniewickiego oraz placówek resocjalizacyjnych z Warszawy i Konstantynowa Łódzkiego. Tym razem okazją był turniej piłki nożnej rozgrywany w ramach realizowanego przez Zakład Poprawczy w Studzieńcu oraz Komendę Powiatową Policji w Żyrardowie rządowego programu ,,Razem bezpieczniej’’. 
Jednym z paneli tego programu jest projekt ,,Jestem Kibicem przez Duże K’’. Zakład Poprawczy w Studzieńcu obok Zakładu Poprawczego w Kcyni i Schroniska dla Nieletnich w Leszczach jest jedyną placówką resocjalizacyjną realizującą ten rządowy projekt.

W dniu 30 maja br. do Studzieńca stawiły się reprezentanci nw. placówek:

-) Zespół Szkół Zawodowych nr 2 ze Skierniewic,

-) Zespół Szkół Zawodowych nr 3ze Skierniewic,

-) Zespół Szkół Zawodowych nr 1 z Żyrardowa,

-) Zespół Szkół Zawodowych nr 2 z Żyrardowa,

-) Zespół Szkół z Mszczonowa,

-) Liceum Ogólnokształcące z Puszczy Mariańskiej,

-) Schronisko dla Nieletnich z Warszawy Okęcia,

-) Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich z Konstantynowa Łódzkiego,

oraz gospodarze;

-) Zakład Poprawczy ze Studzieńca, który wystawił dwie drużyny, co było następstwem rezygnacji z występu uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1ze Skierniewic.

Łącznie do zawodów przystąpiło 98 zawodników oraz ich opiekunowie. Zespoły w wyniku losowania podzielono na dwie grupy. Dwie drużyny gospodarzy rozstawiono w grupach. Skład grup wyglądał następująco:

Grupa I                                                                      Grupa II

Studzieniec I                                                         Studzieniec II

SdN i ZP Konstantynów Łódzki                              ZSZ nr 2 ze Skierniewic

ZSZ nr 3 ze Skierniewic                                         SdN Warszawa Okęcie

ZSZ nr 2 z Żyrardowa                                            LO Puszcza Mariańska

ZS z Mszczonowa                                                ZSZ nr 1 z Żyrardowa

Zacięta rywalizacja o to, kto w grupie I będzie miał prawo gry w finałowym meczu rozegrała się pomiędzy zespołem Studzieniec I a ZSZ nr 3 ze Skierniewic. O pierwszym miejscu w tej grupie zadecydowała jedna bramka na korzyść zespołu Studzieniec I.
W bezpośrednim spotkaniu tych drużyn padł bezbramkowy remis.

Ostateczna klasyfikacja przedstawiała się następująco:

1.      Zespół Szkół Zawodowych nr 2 ze Skierniewic,

2.      Studzieniec I,

3.      Zespół Szkół Zawodowych nr 1 z Żyrardowa,

4.      Zespół Szkół Zawodowych nr 3ze Skierniewic,

5.      Liceum Ogólnokształcące z Puszczy Mariańskiej,

6.      Zespół Szkół z Mszczonowa,

7.      Schronisko dla Nieletnich z Warszawy Okęcia,

8.      Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich z Konstantynowa Łódzkiego,

9.      Studzieniec  II,

10.  Zespół Szkół Zawodowych nr 2 z Żyrardowa

W meczu o trzecie miejsce rozstrzygnięcia musieliśmy szukać w rzutach karnych, które lepiej egzekwowali zawodnicy z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 z Żyrardowa.

Tytuł ,,Króla Strzelców’’ zdobył Paweł REDMANN reprezentujący Studzieniec I. ,,Najlepszym Bramkarzem’’ turnieju okazał się reprezentant tegorocznego triumfatora Łukasz MICHALAK.

,,Razem bezpieczniej’’ a więc i jego panel ,,Jestem Kibicem przez Duże K’’ pomimo faktu, że jest programem rządowym pod którym podpisało się kilka ministerstw oraz takich podmiotów jak mn. Polski Komitet Olimpijski, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, czy TVP Sport nie jest przez te jednostki finansowany. Ciężar ten leży całkowicie po stronie organizatorów.

Z pośród wielu instytucji do których zwrócili się organizatorzy turnieju o sfinansowanie tylko i wyłącznie nagród dla jego uczestników pozytywnie ustosunkowały się tylko trzy. Dwa z tych podmiotów wspierają naszą inicjatywę od samego jej początku. Są to Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, którym zarządza Pan Starosta Wojciech SZUSTAKIEWICZ oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Puszczy Mariańskiej, której Przewodniczącą jest Pani Wioleta MALOWANIEC. Wójtem Gminy Puszcza Mariańska jest Pan Michał STANIAK.

W tym roku do mecenasów wspierających integrację młodzieży wywodzących się z różnych środowisk dołączyła za zgodą Pana Prezydenta Miasta Skierniewice Leszka TRĘBSKIEGO Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skierniewicach, której Przewodniczącym jest Pan Zbigniew CABAN.

Ponadto wsparcia udzieliła również Spółdzielnia Socjalna Perspektywa działająca przy Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu. Jednostka ta mn. stwarza warunki do podejmowania przez wychowanków Zakładu dodatkowej pracy zarobkowej w środowisku otwartym.

Ideą organizatorów turnieju ,,Jestem Kibicem przez Duże K’’ jest to, aby każdy zespół biorący udział w zawodach był wygranym. Tak więc idąc tym śladem, dzięki hojności ww. sponsorów wszystkie zespoły otrzymały puchary, dyplomy oraz piłki nożne. Pamiątkowe statuetki oraz dyplomy otrzymali również wyróżnieni indywidualnie ,,Król Strzelców’’ oraz ,,Najlepszy Bramkarz’’.

D.P.