Młody ratownik – pierwsza pomoc przedmedyczna

W ramach obchodów Dnia Dziecka w szkole, zorganizowany został konkurs którego temetyką była pierwsza pomoc przedmedyczna. Składał się on z trzech etapów, które wyłoniły zwycięzców. Pierwszym zadaniem było rozwiązanie testu zamkniętego składającego się z czterdziestu pytań. Drugie zadanie to udzielenie odpowiedzi w teście w którym były trzy pytania opisowe. Trzecie zadanie polegało na przeprowadzeniu wylosowanej czynności praktycznej: resuscytacji krążeniowo-oddechowej lub ułożeniu osoby w pozycji bocznej bezpiecznej. W konkursie wzięło udział 11 wychowanków, zwyciężył Bartek, drugi był Adrian a trzeci Alek. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody a uczestnicy którzy zajęli miejsca 4-6 nagrody pocieszenia.

Gratulujemy.