Na szczęście to tylko ćwiczenia

Ogień, wielkie zadymienie, ranni  i strażacy. Tak było w budynku szkoły w  dniu 15 września, gdzie przeprowadzone zostały ćwiczenia ewakuacji na wypadek pożaru oraz działań ratowniczo – gaśniczych straży pożarnej. Ćwiczenia zostały przeprowadzone w ramach współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie.  Ewakuacja z budynku szkoły na wyznaczone miejsce przebiegła sprawnie a strażacy zajęli się „poszkodowanymi”  oraz unieszkodliwili pożar.

        Ćwiczenia były okazją do przetestowania na żywo obowiązujących procedur na wypadek wybuchu pożaru a także sprawdzenia najskuteczniejszych sposobów udzielania pomocy ofiarom pożarów. Zarówno strażacy jak i wychowankowie oraz pracownicy zakładu byli zadowoleni z przebiegu ćwiczeń które przyczyniły się do podniesienia bezpieczeństwa pożarowego w naszym zakładzie.