Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W dniach 28 luty i 1 marca nasi wychowankowie uczestniczyli w organizowanych przez Prezydenta Miasta Żyrardów Pana Wojciecha Jasińskiego obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W uroczystościach tych uczestniczyliśmy wspólnie ze Stowarzyszeniem Szwadron Kawalerii im. 27. Pułku Ułanów z Żyrardowa w ramach prowadzonego wspólnie projektu pod nazwą ,,Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym’’. 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Nie byliśmy biernymi uczestnikami uroczystości. W pierwszym dniu nasz wychowanek przedstawił
w skrócie historię walki polskich patriotów z narzuconym ,,nowym ładem’’. Pawła trochę zjadła trema, ale słowa uznania za zaangażowanie. W drugim dniu uroczystości pomagaliśmy ułanom w trakcie oficjalnych obchodów święta na Placu Jana Pawła II.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Następnie jeden z wychowanków wziął udział w III Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych ,,Tropem Wilczym. Michał zajął w nim 5 miejsce na 76 uczestników. Medal odebrał od Prezydenta Miasta Żyrardowa. W trakcie dwóch dni uroczystości wzięło w nim udział siedmiu wychowanków naszej placówki.

                                                                                                          D.P.