Narodowy Dzień Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych”

Narodowy Dzień Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych"

ŻYLI PRAWEM WILKA…

Od pięciu lat w dniu 1 marca obchodzimy w Polsce Narodowy Dzień Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych’’, bohaterów którzy wybierając walkę z komunistami skazani zostali na wymazanie z kart historii. Od dwóch lat wychowankowie naszej placówki czynnie włączają się w te obchody. Dzieje się tak za sprawą współpracy ze Stowarzyszeniem Szwadron Kawalerii im. 27. Pułku Ułanów. W tym roku obchody w których uczestniczyliśmy miały miejsce w niedalekim Międzyborowie. Po capstrzyku i Mszy Świętej dalsze uroczystości miały miejsce w tamtejszej szkole. Nasz wychowanek Jakub wygłosił odczyt w którym przedstawił genezę wybuchu ,,powstania antykomunistycznego’’ oraz losy wybranych żołnierzy biorących w nim udział.

Narodowy Dzień Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych"

Przemawiali również kombatanci a uczniowie gimnazjum w Międzyborowie przygotowali przedstawienie artystyczne z ostatnich chwil życia Danuty Siedzikówny – ,,Inki’’. Współorganizatorem obchodów obok przyjaciół ze Stowarzyszenia był Wójt Gminy Jaktorów Pan Maciej Śliwerski. W uroczystości wzięli udział także kombatanci uczestniczący w tych wydarzeniach z Zarządu Okręgu Warszawskiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.