NOWY ROK SZKONY – NOWE WYZWANIA

Program profilaktyczno – korekcyjny: KU WOLNOŚCI

        Nowy rok szkolny i nowe wyzwania. Ten czas zmusza do zastanowienia się co z działań podjętych w poprzednim roku warto powtórzyć, które z nich były skuteczne lub też które przy niewielkich modyfikacjach zapowiadają resocjalizacyjny sukces. Doświadczenia zdobyte w realizacji projektu „Ku wolności” potwierdzają, że największy wpływ na postawy młodzieży w okresie dorastania mają rówieśnicy a my dorośli możemy jedynie tę prawdę przyjąć i wykorzystać dla celów wychowawczych.

       Drugim ważnym przesłaniem wartym uwzględnienia w projektowaniu oddziaływań wychowawczych czy też resocjalizacyjnych jest proponowanie młodym ludziom atrakcyjnych form aktywności i odwoływanie się do uznawanych przez nich wartości. Te dwa założenia były podstawą konstruowania projektu profilaktycznego „ Ku wolności”. Wolność jest nośnym słowem dla młodych ludzi zwłaszcza przebywających w zakładzie poprawczym. Chcieliśmy zwrócić ich uwagę na szczególny jej aspekt, na wolność osobistą, wolność od przymusu zażywania środków psychoaktywnych. Stąd też tytuł projektu i tematyka zajęć zarówno grupy socjoterapeutycznej jak i profilaktyki uzależnień.

        Grupy realizowały program przez cały rok, finałem programu był „Dzień Profilaktyki” pod hasłem „Ku wolności”, spotkanie zorganizowane przez uczestników programu dla swoich kolegów i młodzieży spoza placówki. Zaprezentowano teledysk nagrany przez grupę socjoterapeutyczną będący apelem do młodych ludzi o nieeksperymentowanie z dopalaczami, prace graffiti promujące wolność osobistą jako wartość życiową, nagrane i stworzone przez uczestników grup indywidualne apele przestrzegające przed braniem dopalaczy.

           Zażywanie środków psychoaktywnych daje młodym ludziom złudzenie wolności. To złudzenie wolności jest dla nich atrakcyjne i popycha ich w zniewolenie problemem uzależnienia. Do tego wniosku doszli uczestnicy grup i to chcieli przekazać swoim rówieśnikom. Poczucie wolności to stan pożądany przez każdego człowieka w różny sposób jest osiągany. W drugiej więc części spotkania młodzi ludzie – goście zaprezentowali osobiste sposoby jego uzyskiwania. Wolontariuszka fundacji „Mam Marzenie” analizując swoją działalność na rzecz dzieci chorych mówiła o poczuciu wolności w czynieniu dobra i o odkrywaniu wartości życia. Młodzież z „Karate Klub Pruszków” wolność uzyskują poprzez trenowanie charakteru i ciała. Swoimi przemyśleniami na temat wartości życia i poczucia wolności podzielił się również z uczestnikami spotkania alkoholik i narkoman jednocześnie, abstynent od dziesięciu lat. Jego droga do poczucia wolności zupełnie inaczej przebiegała i stan ten ciągle wymaga ciężkiej pracy.

        Po spotkaniu w rozmowach młodych ludzi przewijała się jedna refleksja, że nie warto zaczynać eksperymentowania z używkami. Czy jednak ta myśl będzie im towarzyszyć w codziennych wyborach trudno powiedzieć!

A oto relacja fotograficzna ze spotkania:

NOWY ROK SZKONY - NOWE WYZWANIA
kadry z nagranego teledysku
NOWY ROK SZKONY - NOWE WYZWANIA
praca graffiti i apel do młodzieży
NOWY ROK SZKONY - NOWE WYZWANIA
graffiti i gość spotkania
NOWY ROK SZKONY - NOWE WYZWANIA
Karate Klub z Pruszkowa – ich pasja