Odeszłaś cicho…

Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
              (…) Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić…
              (…) tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
              że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”
                                                                   Ks. J. Twardowski

Kir

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia  6 marca 2021 roku zmarła nasza koleżanka

Bogumiła Kuran

Główna KsięgowaRodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia

 Pracownicy i wychowankowie

Zakładu Poprawczego

W Studzieńcu