Ogrodnicze prace gospodarcze

W ramach prac gospodarczych na terenie ośrodka, dokonaliśmy nasadzeń krzewów ozdobnych. W wyniku wykonanych prac ogrodniczych teren wokół budynków wzbogacił się o dodatkową zieleń i zyskał na estetyce