Opiekujemy się pomnikiem powstańców styczniowych.

Uczniowie II klasy gimnazjum w Studzieńcu udali się do Puszczy Mariańskiej, gdzie podjęli działania związane z opieką nad znajdującym się tam miejscem pamięci narodowej. Nieletni wykonali czynności porządkowe przy pomniku powstańców styczniowych 1863 roku zapoznając się jednocześnie z historią tego miejsca.