Otwarcie Izby Pamięci 27. Pułku Ułanówutworzonej w Żyrardowie przez Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii im. 27. Pułku Ułanów

Otwarcie Izby Pamięci 27. Pułku Ułanówutworzonej w Żyrardowie przez Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii im. 27. Pułku Ułanów

W sobotę 6 grudnia 2014 r. uczestniczyliśmy w  otwarciu Izby Pamięci 27. Pułku Ułanów utworzonej w Żyrardowie przez Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii im. 27. Pułku Ułanów.  Stowarzyszenie zapoczątkowało to ważne wydarzenie prezentacją na temat historii pułku, która odbyła się w Resursie. Prowadzący spotkanie Dariusz Goźliński – Prezes Stowarzyszenia, wspomniał również o corocznie prowadzonych akcjach.

Grupa naszych wychowanków pod kierunkiem p. D. Pegzy od dłuższego czasu współpracuje ze Stowarzyszeniem . Po wysłuchaniu opowieści na temat historii 27 Pułku Ułanów udaliśmy się do nowo otwartej izby pamięci.