Pamiętać o Tych, o Których zapomnieć nie można

W trakcie całego roku szkolnego w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu realizowany był przez wychowanków VI grupy internatowej projekt edukacyjny pod nazwą ,,Pamiętać o Tych o Których zapomnieć nie można’’. Projekt związany jest ściśle z kształtowaniem świadomości narodowej wychowanków naszego Zakładu. Jednym z jego elementów jest sprawowanie opieki nad miejscem Pamięci Narodowej jakim jest mogiła Powstańców Styczniowych z 1863 roku znajdująca się w Puszczy Mariańskiej. Przez  cały rok szkolny wychowankowie VI grupy wykonywali prace porządkowe na terenie wokół mogiły. Pamiętaliśmy też o zniczach w Święto Zmarłych czy też w trakcie obchodów Święta Niepodległości. Pamiętaliśmy też o bohaterach w 151 rocznicę wybuchu tego największego polskiego powstania narodowowyzwoleńczego. Kulminacją projektu było wykonanie krzyża brzozowego wraz z tablicą pamiątkową, który umieszczony został przy wspomnianej mogile w Puszczy Mariańskiej. Należy wspomnieć, że całą pracę a więc nie tylko krzyż ale i tablicę wykonali nasi wychowankowie.  Krzyż brzozowy przy powstańczej mogile stanął pod koniec kwietnia br. co ściśle związane było z corocznymi obchodami w naszej Ojczyźnie  miesiąca kwietnia jako Miesiąca Pamięci Narodowej.

                                                                                                                      D.P.