Pamiętamy

Wzorem ubiegłych lat miesiąc październik był dla grupy I miesiącem realizacji projektu edukacyjnego „Pamiętamy”.  Głównym celem projektu jest dbałość o stan cmentarza pozostającego pod opieką zakładu.  Jest to znajdujące się w lesie miejsce pochówku mieszkańców wsi, ale także nauczycieli i wychowanków zakładu. Opieka nad cmentarzem trwa przez cały rok, jednak w październiku nabiera intensywności. Wychowankowie porządkują teren cmentarza, naprawiają krzyże, przygotują wieńce nagrobne.