Pielgrzymka do Lichenia

W dniu 17.06.2021 r. podopieczni Zakładu Poprawczego w Studzieńcu. Uczniowie II klasy Szkoły Branżowej, którzy niebawem ukończą naszą szkołę, uczestniczyli w pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu. Pielgrzymowali aby podziękować za ukończenie szkoły i bardzo dobre wyniki w nauce. Zwiedzili  teren sanktuarium, nawiedzili Licheńską golgotę, a także uczestniczyli w głównej sanktuaryjnej  mszy św. o godz. 12 .00. Uczestniczyli w spotkaniu  z ks. Markiem, który kiedyś pracował jako kapelan w naszym zakładzie. Bardzo miłe spotkanie zakończyło się tym, że Ks. Marek zaprosił wszystkich na lody. Z małym opóźnieniem bezpiecznie wszyscy wrócili do zakładu.