Pielgrzymka do Lichenia

Dnia 23.06.2022 r. Odbyła się pielgrzymka wychowanków Zakładu Poprawczego w Studzieńcu którzy kończą w tym roku Szkołę Branżową do Lichenia. Pod opieką Kapelana ks. Romana odwiedzili Sanktuarium Matki Bożej. Pielgrzymka była wyrazem wdzięczności Panu Bogu i Matce Bożej za udany cały rok szkolny i dobre wyniki w nauce a zwłaszcza na egzaminach zawodowych.