Powstanie Styczniowe

Wychowankowie Zakładu Poprawczego w Studzieńcu uczcili pamięć bohaterów największego zrywu niepodległościowego Polaków nie mogących pogodzić się z utraconą państwowością. W tym roku mija bowiem 150 lat od wybuchu na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego Powstania Styczniowego. Na terenie Puszczy Mariańskiej znajduje się obelisk upamiętniający powstańców, którzy walcząc z rosyjskim zaborcą oddali swoje życie w hołdzie Ojczyźnie. Obelisk ten to mogiła kilku żołnierzy Powstania Styczniowego z 1863 roku, którzy na terenie Puszczy Mariańskiej zginęli w walce z kozakami wchodzącymi w skład armii carskiej.