POŻEGNANIE DYREKTORÓW

Pracownicy i wychowankowie Zakładu Poprawczego w Studzieńcu pożegnali przechodzących na emerytury wieloletnich pracowników placówki:  dyrektora zakładu Pana Andrzeja Zakrzewskiego oraz dyrektora szkoły Pana Jerzego Ancerowicza.

    Pan dyrektor Zakrzewski przez wiele lat zarządzania placówką  dawał nam przykład co to jest odpowiedzialność i zaangażowanie w pracę oraz jak pracować z pasją.  Przez te wszystkie lata najważniejszą i kluczową ideą w pracy było dobro wychowanków i współpracowników, do ostatnich dni pracy w placówce był nieocenionym autorytetem dla podopiecznych i wsparciem dla podległych pracowników.

   Pan dyrektor Ancerowicz zarządzając szkołami funkcjonującymi w placówce niejednokrotnie wykazał że jest nauczycielem z powołania, godnym zaufania wychowawcą i kolegą  na którym polegać mogli wychowankowie i współpracownicy.  Przez lata z zaangażowaniem i poświęceniem tworzył najlepsze warunki i dobry klimat do nauki podopiecznych na wysokim poziomie kształcenia.