Pracowite wakacje

Poza zajęciami sportowymi i rekreacyjnymi chłopcy z zaangażowaniem zabrali się za porządkowanie terenu po burzach jakie i nasz zakład dotknęły w ostatnim czasie.

Jedna z ostatnich wyrządziła duże szkody w drzewostanie naszego parku. Drzewo pozyskane z powalonych drzew zostanie wykorzystane w czasie zajęć praktycznych z zakresu stolarstwa, a gałęzie przydadzą się na ognisko.