PRACUJEMY, POMAGAMY, PRACUJEMY !!!

W drugim semestrze bieżącego roku szkolnego wychowankowie VI grupy internatowej nadal pomagają tym, którzy naszej pomocy potrzebują. Osoby starsze, samotne, schorowane, Ci wszyscy, którzy nie potrafią lub nie mogą wykonać typowych prac gospodarczych bez których życie w środowisku wiejskim nie jest możliwe mogą liczyć na pomoc wychowanków Zakładu w Studzieńcu. Jedyny warunek jest taki, że muszą o taką pomoc zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej. Nasi wychowankowie w ramach wolontariatu wykonają prace, które dla osób wyżej wymienionych są zbyt ciężkie do zrealizowania.

W marcu, kwietniu, maju i czerwcu br. w miejscowościach Budy Wolskie oraz Olszanka wykonywaliśmy właśnie prace typowo gospodarcze. Ale oprócz rąbania drzewa podjęliśmy się również wymiany drzwi wraz z ościeżnicą. Kolejnym naszym zleceniem będzie odnowienie mieszkania jednej z mieszkanek naszej gminy.

                                                                                                                                                             D.P.